Leerstijlen

3d-men-learn

Veel theorieën over leren gaan ervan uit dat het leerproces een cyclisch verloop heeft. Je gaat van het waarnemen van je ervaringen, via reflectie naar plannen om volgende ervaringen te verzamelen. Innovatie in organisaties kan verbeterd worden als het lerend vermogen van mensen en teams wordt vergroot. Bert Juch heeft een cyclisch leermodel gemaakt, waarbij (mogelijke) barrières in het leren worden onderscheiden. Dat kan de sleutel zijn tot vergroting van het leervermogen.

Een vragenlijst die voorkeuren in het leren en de barrières in kaart brengt kunt u verkrijgen door het contactformulier in te vullen.

Bij Downloads kunt u achtergronden van de leercirkel van A. Juch vinden.